Afklarings- og Rådgivningsforløb

Kvistholm Familie tilbyder familierådgivning og afklaringsforløb efter Barnets Lov § 30.1.1, 3 eller 4.

Den tidlige indsats er afgørende. Alle familier kan opleve at stå i en svær situation, hvor der er brug for rådgivning eller støtte for at komme godt videre. hos Kvistholm har vi dygtige familiebehandlere, som kan rådgive i forbindelse med eksempelvis angst eller depression hos børn og voksne. Vi kan støtte i overgangen fra krisecenter til ny bolig eller vi kan vejlede hvis et barn er i mistrivsel.

Kvistholm tilbyder også afklaringsforløb, når der er behov for en afdækning af familiens udfordringer. Nogle gange kan det være svært at sætte fingeren på hvad præcis der er brug for og der er risiko for at der iværksættes indsatser som ikke retter sig mod problemet. Her kan et kortvarigt afklaringsforløb være en mulighed for at sætte ind med den rette indsats hurtigt.

Kvistholm efterstræber altid korte og effektive indsatser når det er efter §30. Vi giver hurtigt besked hvis en indsats ikke ser ud til at kunne løses uden en mere massiv tilgang.