Praktisk pædagogisk støtte

Barnets Lov § 32.1.2

Målgruppe: Forældre med behov for støtte til at strukturere hverdagens gøremål.

Når det er vanskeligt at strukturere eller overskue hverdagen med børnene, så kan det være en hjælp med praktisk pædagogisk støtte.

Den praktisk pædagogiske støtte er en vejledende og anvisende støtte inden for hjemmets rammer. Støtten kan hjælpe med at lave ugeplaner eller at huske på vigtige aftaler.

Støtten kan vejlede i forhold til tøjvask, rengøring og opvask mv. eller kan skabe overblik over en større oprydningsproces i hjemmet.

Den praktisk pædagogiske støtte kan ofte med fordel kombineres med familiebehandling eller en socialpædagogisk støtte.

En praktisk pædagogisk støtte kan også anvendes i forbindelse med en hjemgivelsesperiode, hvor der skal forberedes til børnenes hjemkomst efter en anbringelse.

Kvistholm Familie arbejder ud fra den forståelse, at en familie er en helhed og vi mennesker påvirker hinanden. Vi kan bidrage med den vejledning eller støttende hånd der skal til, for at skabe eller opretholde en udviklende, forudsigelig og struktureret hverdag i familien.