Familiebehandling

Barnets Lov § 32.1.5

Målgruppe: Sårbare familier med behov for støtte og/eller behandling

Familiebehandling er et intensivt behandlingsforløb hvor forældre arbejder med egne følelser og deres relation til børnene.

Forløbet kan også være af en rådgivende karakter, hvor familien guides og vejledes i forhold til f.eks. økonomi, børneopdragelse, parforhold mv. Altid med udgangspunkt i barnets behov.

Nogle familier har behov for en supplerende hjælp, fordi der er ting, som ikke kan udføres af fysiske/psykiske årsager. Ofte er der dog tale om en kombination af behandling, rådgivning og supplering.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og tillidsbaseret tilgang til familierne og tilbyder et tæt samarbejde med det faglige netværk. Vi tager afsæt i den narrative metode samt i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Vi arbejder med at støtte forældrene til at kunne afstemme, regulere og spejle deres børn, så de får mulighed for at skabe synkroniserende samspil, udvikling og trivsel. Ligeledes afdækker og udvikler vi forældrenes mentaliseringsevne. Dette gøres både gennem samtaler, daglige gøremål og i samspillet med deres børn.

Vi kan bl.a. anvende videofilmning som et redskab til at skabe et fælles fagligt udgangspunkt samt som et arbejdsredskab sammen med forældrene.

Kvistholm udarbejder behandlingsplaner efter ønske, hvor det beskrives hvordan vi arbejder med at nå målene i handleplanen, så der skabes positive og vedvarende forandringer.