Kontaktperson til børn, unge eller familie

Barnets Lov § 32.1.3

Målgruppe: Sårbare børn og unge. Unge i efterværn. Unge med psykiske udfordringer. Familier.

Børn og unge kan have brug for en voksen, som støtter dem følelsesmæssigt og/eller praktisk.

En kontaktperson kan være den unges mulighed for at tale om de svære følelser med en person som ikke er involveret i eventuelle konflikter.

En kontaktperson kan også hjælpe barnet eller den unge med at håndtere mødet med jævnaldrende eller med at begå sig i forskellige dagligdagssituationer, som f.eks. i træningscenteret eller på legepladsen.

Nogle kan have brug for at øve sig i at køre med bus eller tog eller i at møde frem til samtaler på kommunen. Unge med særlige vanskeligheder kan have behov for ADL-træning, som består i generel viden om betaling af husleje, tøjvask, huske at gå i bad eller at komme op om morgenen.

Vi tilbyder også kontaktpersonstøtte til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller adhd og til hele familien.