§54 støtteperson til forældre

Kvistholm Families §54 støtte-personer tilbyder støtte til forældre med med børn anbragt udenfor hjemmet. Vi arbejder bl.a. med at håndtere følelserne og hverdagen der opstår med et barn anbragt udenfor hjemmet. Vi bidrager med forståelse og gennemgang af dokumenter omhandlende anbringelsen samt at bevare en god og konstruktiv kontakt til anbringelsesstedet. Vi kan arbejde med at skabe bevidsthed omkring og eventuelt skabe ændringer i de mønstre og dynamikker der udfordrer samspil, forståelse og kontakten til barnet.