Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse

Barnets Lov § 75.

Målgruppe: Forældre med anbragte børn

Serviceloven tilskriver at alle forældre med børn, som er anbragt udenfor hjemmet, har ret til en støtteperson.

Støttepersonens opgave er at støtte forældrene i forhold til anbringelsen. Det kan både være praktisk og følelsesmæssigt. En støtteperson har indsigt i kommunernes lovgivning og sagsgange og ved at det gode samarbejde opstår når man forsøger at se en situation fra flere sider af.

En støtteperson kan deltage ved møder med kommunen og hjælpe forældrene med at forberede spørgsmål, skrive breve eller at forstå det, der er sendt fra de offentlige myndigheder. Kvistholms støttepersoner arbejder bl.a. med at håndtere følelserne og den nye hverdag der kommer når et barn anbringes udenfor hjemmet.

Vi bidrager med forståelse og gennemgang af dokumenter omhandlende anbringelsen samt at bevare en god og konstruktiv kontakt til anbringelsesstedet. Vi kan desuden arbejde med at skabe bevidsthed omkring de mønstre og dynamikker der kan udfordre samspil og kontakt til barnet.