Alternativ til anbringelse

Barnets Lov § 32.1.2, 5 eller 8

Målgruppe: Sårbare familier med behov for massiv støtte.

I de mest sårbare familier kan det være nødvendigt med massiv familiebehandling i hjemmet for at sikre et barns trivsel og udvikling.

Kvistholm tilbyder et alternativ til anbringelse i hele landet. Vores medarbejdere kan være hos familien, eller til rådighed for familien 24 timer i døgnet.

Formålet med alternativ til anbringelse er at der kan foretages en hurtig afklaring af forældrenes kompetencer og at familien undgår at flytte i undersøgelsesperioden.

Forældrene er typisk mindre stressede i deres hjemlige omgivelser og det er muligt at bevare kontakten til netværket og et eventuelt arbejde og børnene kan fortsætte i skole eller institution.

Vi samarbejder med sundhedsplejersker, dagtilbud og skole. Vi har god erfaring med Signs of Safety.

Ydelsen kan omfatte:

Samspilsobservationer.

Observationer og beskrivelser af forældrekompetencer og mentaliseringsevne.

Støtte og vejledning til forældrene.

Udarbejdelse af behandlingsplan, såfremt dette ønskes.

Udførlige dagbogsnotater

Sikring af barnet.