Alternativ til anbringelse

I familier hvor det er nødvendigt med forandringer for at sikre barnets sikkerhed, udvikling og trivsel kan “alternativ til anbringelse” være en mulighed. På denne måde kan familien profitere af en professionel indsats i eget hjem.

Kvistholm Familie kan bidrage med praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. servicelovens § 52 stk. 3 nr. 2. Indsatsen i hjemmet kan være døgndækning eller med færre timer om dagen/ugen.

Vi samarbejder med sundhedsplejersker, dagtilbud og skole.

Vi har erfaring med Signs of Safety.

Vi tilbyder:

  • Familiebehandling.
  • Samspilsobservationer.
  • Observationer og beskrivelser af forældrekompetencer og mentaliseringsevne.
  • Udvikling af forældre-barn relationer.
  • Støtte og sikre barnets/den unges udvikling og trivsel

Ydelsen omfatter desuden:

  • Udarbejdelse af handleplansmål.
  • Udførlige dagbogsskriv.