Kvistholms faglige fundament

Faglighed betyder meget for os på Kvistholm. Faglighed, for os, handler om en stærk skriftlighed med objektive beskrivelser og gode faglige vurderinger. Statusskrivelser gennemgås altid med borgerne inden de sendes til sagsbehandler.

Det betyder hurtigst mulig afdækning af en borgers situation og behov, hvilket bevirker at borgeren får en målrettet og individuel støtte i tide, som sikrer at en problematik ikke når at vokse sig større.

Kvistholm tilbyder løbende uddannelse og opkvalificering til medarbejderne, så de har nyeste viden indenfor deres områder og så vi har en bredt repertoire af tilbud til vores borgere.

Et tæt samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, andre behandlere, læger, psykologer, jobcenter mv. gør at vi får et bredt billede af en borgers udfordringer og muligheder; og at vi kan sikre en sammenhængende og målrettet indsats til borgerne.

Vi har en anerkendende tilgang til vores borgere, for alle har brug for at føle sig hørt, set, uanset hvilke udfordringer man har. Anerkendelse handler om tillid, nærvær og at blive mødt som den man er – og som ekspert i eget liv.

Vi taler i et klart og tydeligt sprog, så der ikke er noget at være i tvivl om. Både borgere og samarbejdspartnere kan derfor være helt trygge ved at vi reagerer i tide og siger tingene som vi ser dem – Både når vi er bekymrede og når vi synes det går rigtig godt.

Vi ser hele vejen rundt om en borgers situation og følger med borgeren rundt i systemet, hvis nødvendigt. Det skaber overblik, sammenhæng og forståelse for egne udfordringer og muligheder.
Vi afdækker desuden altid om der er positive ressourcer i en borgers netværk, som med fordel kan inddrages.