Metoder

På Kvistholm arbejder vi med at skabe en sund tilknytning mellem forældre og barn. Vi tager afsæt i den narrative metode samt i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Vi arbejder i det daglige med at støtte forældrene til at kunne afstemme, regulere og spejle deres børn, så de får mulighed for at skabe synkroniserende samspil, udvikling og trivsel. Ligeledes afdækker og udvikler vi forældrenes mentaliseringsevne i forhold til deres børn. Dette gøres både gennem samtaler, daglige gøremål og i samspillet med deres børn.

Vi anvender videofilmning som et redskab til at skabe et fælles fagligt udgangspunkt samt som et arbejdsredskab sammen med forældrene.

Vi benytter desuden forskellige screeningsmetoder til at kunne skabe de bedste interventioner ud fra.

ADBB (Alarm Distress BaBy Scale): er en screeningsmetode, som anvendes til observation og vurdering af vedvarende social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn i alderen 2-24 måneder. Social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn udgør en alvorlig risikofaktor for psykiske vanskeligheder senere i livet herunder bl.a. sprog-, adfærds- og tilknytningsforstyrrelser.

Working model of the child (WMOCI): interviewet er et redskab til at klarlægge forældrenes historie fra undfangelsen af barnet og frem til tidspunktet hvor interviewet finder sted.

Care index (CI): er en metode som bruges til at kode og aflæse, børn & forældres samspil.

Den narrative metode:

Personalet arbejder bevidst med at forældrene får mulighed for at skabe nye og mere konstruktive fortællinger om sig selv og deres liv. Vi arbejder med at forstørre de narrativer, der kan støtte og skabe positiv udvikling for den enkelte. Dette gøres både i hverdagens små øjeblikke og i samtaler med fokus på udvikling.

Den neuroaffektive tilgang:

Vi har vores udgangspunkt i Susan Harts neuroaffektive teori. Vi arbejder i det daglige med at møde både forældre og børn på deres følelsesmæssige udviklingstrin, der hvor de er modtagelige for læring og udvikling. Personalet skaber interventioner, der støtter forældrene så de på den bedste måde kan være i samspil med deres børn, så der opstår synkronisering og sunde mødeøjeblikke.

Kari Killén:
Kari Killéns syv centrale forældrefunktioner

 1. Evnen til at opfatte barnet realistisk.
 2. Evne til realistiske forventninger om de afhængigheds– og følelsesmæssige behov barnet kan dække.
 3. Evne til realistiske forventninger til barnets mestring.
 4. Evne til at engagere sig positivt i samspil med barnet.
 5. Evne til empati med barnet.
 6. Evne til at prioritere dækning af barnets mest grundlæggende behov frem for egne.
 7. Evne til at bære egen smerte og frustration uden at måtte afreagere på barnet.

Personalet oversætter forældrefunktionerne til praktiske og håndgribelige hverdagssituationer, som kan gøre forældrene bevidste om egne mønstre og ressourcer.

Desuden anvender vi:

 • Kranio sakral terapi
 • Babymassage og akupressur
 • Sanseintegration
 • NOPA parenting
 • NADA øreakupunktur

Vi fastholder og videreudvikler personalets faglige kompetencer gennem kurser og efteruddannelser.