Familiebehandling

Kvistholm Familie arbejder med at skabe en sund tilknytning mellem forældre og barn. Vi tager afsæt i den narrative metode samt i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Vi arbejder med at støtte forældrene til at kunne afstemme, regulere og spejle deres børn, så de får mulighed for at skabe synkroniserende samspil, udvikling og trivsel. Ligeledes afdækker og udvikler vi forældrenes mentaliseringsevne i forhold til deres børn. Dette gøres både gennem samtaler, daglige gøremål og i samspillet med deres børn.

Kvistholm Familie er med til at afdække og udvikle familiens dynamikker og forældrenes kompetencer. Dette for at give familien mulighed for at skabe positive og vedvarende forandringer.

Vi anvender bl.a. videofilmning som et redskab til at skabe et fælles fagligt udgangspunkt samt som et arbejdsredskab sammen med forældrene.