Kvistholm observationshjem

Kvistholm Mor & Barn er et observationshjem, der akut eller planlagt, tager imod enlige eller par med børn i alderen 0-6 år. Kvistholm afdækker forældrekompetencer og sikrer barnet inden en eventuel anbringelse.

Vores målgruppe er familier med psykosociale udfordringer. Vores hus rummer få familier  og de fysiske rammer er velegnet til præmature børn og børn født med abstinenser.

Kvistholm er godkendt til §66, stk. 1 nr. 6 og midlertidig botilbud §107.

Personalet på Kvistholm er uddannet pædagoger, småbørnskonsulenter, certificeret i ADBB og i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

For at kunne afdække forældrenes kompetencer og sikre barnets trivsel under opholdet på Kvistholm, støtter og skaber personalet interventioner, der giver mulighed for at skabe sunde mødeøjeblikke, synkronisering og afstemt samvær mellem forældre og barn.

Vi tilbyder:

  • Døgndækket observationshjem.
  • Familiebehandling.
  • Samspilsobservationer.
  • Udvikling af forældre-barn relationer.
  • Observationer og beskrivelser af forældrekompetencer og mentaliseringsevne.
  • Sikrer barnets udvikling og trivsel under indskrivning.

Ydelsen omfatter desuden:

  • Nattevagt.
  • Skriftlige statusrapporter.
  • Udarbejdelse af handleplansmål.
  • Udførlig dagbogsskriv.

Vi har desuden et udekørende team – Kvistholm Familie – der tilbyder ydelser som alternativ til anbringelse, efterværn samt støttet og overvåget samvær. Læs mere på www.kvistholmfamilie.dk

Visitation

Kontakt forstander på Kvistholm Mor & Barn, David Kvist Nielsen, mobil 71 10 28 05 (døgnåben) eller kontakt@kvistholmmorbarn.dk. 

Facebook-side www.facebook.com/kvistholmmorbarn