Kvistholm Familiehjem

Kvistholm tilbyder familieophold til forældre med børn i alderen 0-6 år. Vores hus byder på hyggelige og rolige rammer og er særligt egnet til børn som er født præmatur og/eller med abstinenser.

Vi holder til midt i den smukkeste natur og vi har heste og får, som vi kan vælge at bruge terapeutisk. Personalet på Kvistholm er uddannede pædagoger, småbørnskonsulenter, certificeret i ADBB og i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Vi har altid barnets bedste i fokus og støtter forældrene på en anerkendende og løsningsfokuseret måde, fordi vi ved at mennesker vokser i trygge rammer og når de føler sig hørt og set.

Vi støtter forældrene i at kunne afstemme, regulere og spejle deres børn, så de øger muligheden for at skabe udvikling og trivsel hos barnet. Ligeledes afdækker og udvikler vi forældrenes mentaliseringsevne i forhold til deres børn. Dette gøres både gennem samtaler, daglige gøremål og i samspillet med børnene.

Hvis det alligevel ender med at barnet skal anbringes udenfor hjemmet, så er der mulighed for at forældrene bliver boende i en periode efter anbringelsen, så de kommer godt videre.

Ligesom vi på anden vis kan støtte i overgangen til det gode samvær og den stabile kontakt efterfølgende.

Vi har et tæt samarbejde med Odsherred kommunes sundhedsplejersker og tilbyder altid at tage med familierne til læge, sundhedsplejerske, på jobcenteret mv., så støtten bliver helhedsorienteret.

 

Vi tilbyder:

Døgndækket familiehjem.

Familiebehandling.

Samspilsobservationer.

Observationer og beskrivelser af forældrekompetencer og mentaliseringsevne.

Tæt samarbejde med det faglige netværk.

At sikre barnets udvikling og trivsel under indskrivningen.

Ydelsen omfatter desuden:

Nattevagt.

Skriftlige statusrapporter jf. serviceloven.

Udarbejdelse af behandlerplan, hvis det ønskes.

Udførlige dagbogsnotater.

Visitation

Kontakt forstander på Kvistholm Mor & Barn, David Kvist Nielsen, mobil 71 10 28 05 (døgnåben) eller kontakt@kvistholmmorbarn.dk.

Facebook-side www.facebook.com/kvistholmmorbarn