Samvær med repræsentant fra kommunen

Overvåget samvær

Barnets Lov § 105.1

Målgruppe: Anbragte børn, som har behov for sikkerhed under samvær.

Ved overvåget samvær vælger kommunen en repræsentant, som skal være til stede under hele samværet. Formålet er at sikre barnets sundhed og udvikling.

Ved overvåget samvær kan repræsentanten gribe ind og stoppe samværet såfremt det vurderes at være skadeligt for barnet.

Overvåget samvær kan foregå i lokaler valgt af kommunen eller i vores lokaler ved Vordingborg eller hos en af vores samarbejdspartnere.

Et overvåget samvær kan være både overvågende og støttende på samme tid, således at Kvistholms medarbejdere kan støtte og vejlede forældrene under samværet, samtidig med at de overvåger. Der kan dog være situationer, hvor det er bedst at adskille de to, men det beror på en vurdering fra sagsbehandler.


Det enkelte samvær indledes med, at samværskonsulenten og forældrene taler sammen. Dette foregår inden forældre og barn mødes. Der tales om, hvordan forældrene har det, hvad barnets behov er lige denne dag, og hvad der skal ske under samværet.

Under samværet observerer samværskonsulenten, om forældrene har behov for vejledning. Er det tilfældet bidrages med dette.

Efter samværet evalueres med forældrene – hvad er gået godt, og hvad kan tages med til næste samvær.

Efter hvert overvågede samvær skrives desuden et observationsnotat og en faglig vurdering af samværet.