Overvåget samvær

Kvistholm Familie tilbyder overvåget samvær jf. servicelovens § 71, stk. 3 – 4.

Kvistholm arbejder altid ud fra den kommunale målsætning for det overvågede samvær.

Det enkelte samvær indledes med, at samværskonsulenten og forældrene taler sammen. Dette foregår inden forældre og barn mødes. Der tales om, hvordan forældrene har det, hvad barnets behov er lige denne dag, og hvad der skal ske under samværet. 

Under samværet observerer samværskonsulenten, om forældrene har behov for vejledning. Er det tilfældet bidrages med dette.

Efter samværet evalueres med forældrene – hvad er gået godt, og hvad kan tages med til næste samvær.