Personale

Personalet på Kvistholm er uddannet:

  • Socialpædagoger
  • Småbørnskonsulenter
  • Psykoterapeuter
  • Certificeret i ADBB
  • Familiebehandlere
  • Certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi
  • Psykomotorisk terapeut

Vi fastholder og videreudvikler personalets faglige kompetencer gennem kurser og efteruddannelser.

Vores socialpædagogiske indsats til hele familien kan suppleres med ekstern bistand. Vi samarbejder tværfagligt med bl.a. psykologer og faste sundhedsplejersker.

Odsherred Kommunes sundhedstjeneste varetager, efter aftale med barnets hjemkommune og i samarbejde med Kvistholm, den sundhedsfaglige kontakt og tilsyn med barnet og dets forældre jf. Odsherred Kommunes serviceniveau.

Kvistholm deltager ved besøg sundhedsplejerske og personalets opgave er:

At høre og notere sundhedsplejerskens råd og anbefalinger.
Støtte forældrene i at søge og anvende relevante råd og vejledninger om pleje og omsorg for deres barn.
Støtte forældrene i at give relevante beskrivelser af deres barns tilstande og reaktionsmønstre til sundhedsplejersken.
Sikre, at der er overensstemmelse mellem personalet og sundhedsplejerskens råd og vejledning til familien.