Vi har et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere

Asta Trier Haugland Psykolog og Ergoterapeut

Autoriseret psykolog med speciale i klinisk børneneuropsykologi.
Asta har erfaring med legeterapi med tidligt skadet børn og børn med psykologiske problemstillinger. Hun tilbyder vejledning til de voksne omkring børnene.
Derudover har Asta arbejdet med handicappede børn, flygtningebørn og børn med indlæringsvanskeligheder.
Asta arbejder indenfor miljøterapi, rorschachtestning, personlighedsforstyrrelser, psykoananlytisk psykoterapi med børn og unge, tidlig indsats og babyobservation, kognitiv terapi, medfølelsesfokuseret terapi, hypnose/hypnoterapi.
Ydermere er Asta uddannet mindfulness instruktør og har gennemført DSKH’s Diplomuddannelse i hypnose og hypnoterapi.
Asta er også supervisor for personalet på Kvistholm.

Kurs-nu

Konsulentvirksomhed med speciale i resultatdokumentation og kvalitetssikring.

GJ-Consult

Konsulentbistand og udvikling af sociale tilbud.

Sundhedsplejerske

Odsherred Kommunes sundhedstjeneste varetager, efter aftale med barnets hjemkommune og i samarbejde med Kvistholm, den sundhedsfaglige kontakt og tilsyn med barnet og dets forældre jf. Odsherred Kommunes serviceniveau.

Kvistholm´s personale deltager ved sundhedsplejerskebesøg.

Vores opgave er:

At høre og notere sundhedsplejerskens råd og anbefalinger.
Støtte forældrene i at søge og anvende relevant råd og vejledning om pleje og omsorg for deres børn.
Støtte forældrene i at give relevante beskrivelser af deres barns tilstande og reaktionsmønstre til sundhedsplejersken.
Sikre, at der er overensstemmelse mellem sundhedsplejerskens råd og den støtte og vejledning, som familieinstitutionens personale yder familien

CPH LEX ADVOKATER

Lene Diemer har speciale i rådgivning af private – opholdssteder, botilbud, dagbehandlingstilbud, fonde/selvejende institutioner, selskaber og foreninger inden for det sociale område eller undervisningsområdet. Specialet omfatter også foreninger for pårørende og interesseorganisationer. Lene Diemer er den eneste advokat på landsplan, der har bygget sin praksis op omkring dette speciale og rådgiver og underviser derfor over hele landet inden for området.

Revisor

Revision og Rådgivningsgruppen, Holbæk

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud inden for det specialiserede socialområde.

LOS’ medlemsvirksomheder samarbejder med det offentlige om borgere med specialiserede problemstillinger.

LOS’ medlemsvirksomheder tilbyder borgerne en pædagogisk individuel behandling, der baserer sig på en visitation. De tæt på 600 medlemmer løser i dag opgaver, der vedrører over 7000 borgere, beskæftiger op til 12.000 ansatte og er i berøringsflade med mere end 15.000 pårørende og ca. 3600 aktive bestyrelsesmedlemmer.

  • LOS arbejder for at styrke medlemsvirksomhedernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.
  • LOS arbejder for, at medlemsvirksomhederne er veldrevne både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement.
  • LOS arbejder for et specialiseret socialområde, hvor ambitionerne for udvikling og innovation går i takt med kvalitet og professionalisme med fokus på at gøre en positiv forskel for udsatte og sårbare børn og voksne.

LOS’ medlemsvirksomheder er fordelt over hele landet og spænder fra mindre opholdssteder til virksomheder med over 100 ansatte. LOS er landsdækkende, med hovedkontor i København.