Skilsmisse Rådgivning med barnet i centrum

Barnets Lov § 30/32

Målgruppe: Forældre der er tæt på at blive skilt eller er blevet skilt. Forældre som har langvarige konflikter i forbindelse med skilsmisse. Der tilbydes rådgivning/familiebehandling til både par og enlige.

Der kan være mange følelser i spil når man skal skilles. Sorg, vrede og måske også lettelse. Mange gange kommer børnene i klemme mellem mor og far, som kan have forskellige holdninger til opdragelse, samvær, skole mv. Det kan være svært at vide hvordan man skal forholde sig og hvordan man skal tale med børnene om eventuelle konflikter.

Nogle gange kan samarbejdet blive så udfordret at forældre begynder at chikanere hinanden. Vreden kan være voldsom og det kan være næsten uudholdeligt – Både at være vred og at være bange eller fortvivlet.

Vi tilbyder rådgivning eller familiebehandling til skilsmisseforældre. Al rådgivning tager udgangspunkt i barnets bedste ud fra en pædagogisk/terapeutisk vinkel.

Det er kommunen der henviser til et forløb hos Kvistholm.