Socialfaglig koordinator til Kvistholm Mor & Barn samt Kvistholm Familie

Er du vores nye socialfaglige koordinator, der brænder for arbejdet med udsatte børn og familier?

Lidt om os
Kvistholm modtager bl.a. familier med sociale og emotionelle udfordringer. Vores primæropgaver er observation, vejledning, udredning og behandling. Vi har særlig ekspertise indenfor spædbørn, præmature og børn født med abstinenser.

Kvistholm er beliggende i det skønne Odsherred. Vi yder forskellige former for familiebehandling og konsulent opgaver i hele Danmark. 

På Kvistholm tilbyder vi et fantastisk arbejdsmiljø, hvor fagliglighed er i højsædet.
Vi har masser af humor og vægter åbenhed højt.

Dine arbejdsopgaver
Du skal bygge bro mellem Kvistholm, familierne og kommunerne.
Du skal også kunne være med på gulvet i familierne, udarbejde statusrapporter og deltage i statusmøder.
Du skal yde sparring til det øvrige personale og bidrage til en ensartethed i håndteringen af de indskrevne familier.

Det forventes at du

  • Har erfaring indenfor for børne- og familieområdet.
  • Har kendskab til og kan omsætte Servicelovens bestemmelser til praksis.
  • Kan arbejde selvstændigt og helhedsorienteret i sårbare familier.
  • Har et positivt menneskesyn og et godt humør.
  • Kan arbejde på skæve tidspunkter og yde ekstra indsats ved spidsbelastninger. 
  • Er omstillingsparat og fleksibel.
  • Har kørekort til bil.
  • Har en relevant uddannelse såsom socialrådgiver, socialformidler, pædagog eller lign.
  • Kunne fremvise straffeattest og børneattest.

Det får du
Grundig oplæring indenfor de relevante områder.
Mulighed for at uddannelse og kurser
Fast supervision med det øvrige personale.
Løn efter kvalifikationer. 

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Ansøgning
Hvis du har spørgsmål til ansættelsesforhold mv., er du velkommen til at kontakte Forstander David Kvist Nielsen på telefon 71102805 eller pr. mail på: job@kvistholmmorbarn.dk

Der er 1 ledig stilling