Tryghedsopkald til udsatte voksne

Servicelovens §85.

Målgruppe: Voksne, som har brug for et opkald på kritiske tidspunkter af dagen

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Mennesker med psykisk sygdom, fysiske vanskeligheder eller traumer kan føle sig meget utrygge på visse tider af døgnet. Det er ofte om aftenen, når alt bliver stille og eventuelle støttepersoner holder fri. Nogle gange kan det gøre en stor forskel at vide at der ringes hver aften, inden sengetid, så nogen har sikret sig at alt er som det skal være. 

Tryghedsopkald kan også benyttes, hvis noget vigtigt skal huskes eller hvis der er brug for at tale med nogen inden en særlig udfordring. 

Hos Kvistholm vil det, så vidt muligt, altid være den samme person som ringer, så man lærer hinanden at kende og kan støtte bedste muligt.