Støttet samvær

Barnets Lov § 104.3

Målgruppe: Forældre/andre med relation til anbragte børn, som har behov for støtte ved samvær.

Støttet samvær er et tilbud til forældre med anbragte børn.

Ved støttet samvær får forældrene hjælp til at planlægge og gennemføre samværet, samt vejledning i forhold til at fastholde eller udvikle en god relation til barnet. Ved støttet samvær kan der også tilbydes familiebehandling, så forældrekompetencerne styrkes.

Støttet samvær kan foregå i kommunens egne lokaler, i Kvistholms lokaler ved Vordingborg eller hos vores samarbejdspartnere. Det kan også være hjemme hos forældrene eller i plejefamilien.

Det er sagsbehandler der vurderer hvor samværet bør afholdes.

Både før og efter et samvær kan der afsættes tid til at planlægge og evaluere samværet med forældrene.

Nogle forældre har behov for at blive hentet ved stationen eller bussen. Kvistholm henter gerne, når det er nødvendigt.

Der udarbejdes status jf. serviceloven eller efter aftale. Her udarbejdes som udgangspunkt ikke samværsbeskrivelser, men det kan tilkøbes efter aftale.