Støttet samvær

Kvistholm Familie tilbyder støttet samvær jf. servicelovens § 71, stk. 2.

Kvistholm arbejder altid ud fra den kommunale målsætning for det støttede samvær.

Samværet indledes med, at samværskonsulenten og forældrene taler sammen. Dette sker inden forældre og barn mødes. Her taler vi om, hvordan forældrene har det, hvad barnets behov er lige den dag, og hvad der skal ske under samværet. 

Under samværet er samværskonsulenten opmærksom på, om forældrene har behov for guidning og vejledning.

Efter samværet taler samværskonsulenten kort samværet igennem med forældrene – hvad er gået godt, og hvad kan tages med til næste samvær.