Værdier

Hos Kvistholm Mor & Barn, arbejder vi ud fra 4 grundprincipper:

Anerkendelse, tillid, nærvær og at vi behandler alle ens, ved at behandle dem forskelligt.

Anerkendelse
Alle mennesker har brug for at blive anerkendt som den person de er. Anerkendelse er en vigtig faktor for børns positive udvikling. På Kvistholm sætter vi derfor en ære i at anerkende familierne som de er. Dette er med til at skabe en tro på hvem de er som mennesker, hvilket kan hjælpe dem med at udvikle sig i positiv retning.

Tillid
Det lille barn har fra det bliver født, en grundlæggende tillid til forældrene. Tillid er med til at skabe en fornemmelse af samhørighed og er grundlaget for en sund relation. På Kvistholm arbejder vi målrettet med at skabe, de nødvendige rammer for at forældre og barn har mulighed for at opbygge denne tillid.

Nærvær
Nærvær er essentielt for et lille barn, og er med til at skabe en grundlæggende tilknytning mellem forældre og barn. På Kvistholm er en af vores kerneværdier, at vise hvad nærvær er og hjælpe med at skabe dette gennem omsorg og kærlighed.

Vi behandler alle ens, ved at behandle dem forskelligt
Alle er forskellige. Kvistholm arbejder individuelt med forældrene og vi tager udgangspunkt i, at forældrene er eksperter i deres eget liv.