Kvistholms 4 grundprincipper

Hos Kvistholm arbejder vi ud fra 4 grundprincipper:

Anerkendelse, tillid, nærvær og at vi behandler alle ens, ved at behandle dem forskelligt.

Anerkendelse

På Kvistholm sætter vi en ære i at møde alle, som de er. Alle mennesker har brug for at blive anerkendt som dem de er. Oplevelsen af at blive lyttet til, set og føle sig i kontrol over eget liv, er afgørende for udviklingen af selvværd, selvstændighed og evnen til at kunne tro på egne muligheder for at agere, når noget er svært.

Anerkendelse er en vigtig faktor for børns positive udvikling.

Tillid

Det lille barn har fra det bliver født, en grundlæggende tillid til forældrene. Tillid er med til at skabe en fornemmelse af samhørighed og er grundlaget for en sund relation.

På Kvistholm arbejder vi målrettet med at skabe de nødvendige rammer for at forældre og barn har mulighed for at opbygge denne tillid.

Har man mistet tilliden, så han man brug for at genfinde den. Troværdighed, genkendelighed og stabilitet giver mulighed for at tilliden kan vokse.

Nærvær

Nærvær er essentielt for et lille barn, og er med til at skabe en grundlæggende tilknytning mellem forældre og barn.

Nærvær mellem mennesker giver mulighed for at finde ro sammen og for at mærke hinanden uden forventninger om at nogen skal leve op til noget bestemt. Det er her man oplever både de svære og de glade følelser sammen og giver plads til dem alle.

Det er i nærværet at anerkendelsen kan finde sted, og at tilliden kan vokse.

Vi behandler alle ens, ved at behandle dem forskelligt

Alle er forskellige og skal derfor mødes forskelligt. Kvistholm arbejder individuelt med borgerne og tager udgangspunkt i, at både voksne og børn er eksperter i deres eget liv.