Vision

Visionen hos Kvistholm Mor & Barn er at skabe et trygt og hjemligt ophold for familierne. Dette for at tilbyde de bedste rammer for udvikling og trivsel hos forældre og børn.

Vores vision er at familierne under deres ophold på Kvistholm får mulighed for at udvikle deres forældreevne og blive bevidste om familiedynamikker og egne mønstre.

Vi fastholder og videreudvikler personalets faglige kompetencer gennem kurser og efteruddannelser.

Kvistholms vision er at sikre at børnene får en tryg opvækst.